มารู้จักขนาดกระดาษต่างๆกันดีกว่า

ขนาดกระดาษที่เราใช้ในชีวิตประจำวันนั้นมีหลากหลายขนาด และขนาดที่ผู้คนรู้จักกันมากที่สุด คือ ขนาด A4 ซึ่งเป็นขนาดสามัญที่นิยมใช้กันบ่อยที่สุด ไม่ว่าจะเป็นหนังสือ รายงาน และเอกสารต่างๆ ISO 216 เป็นมาตรฐานสากลว่าด้วยขนาดกระดาษที่ประเทศส่วนใหญ่นิยมใช้กัน มาตรฐานนี้กำหนดให้ขนาดของกระดาษเป็นชุดA และ ชุดB

งานสิ่งพิมพ์นั้นเป็นงานที่เน้นการออกแบบและการดีไซน์เป็นหลัก ซึ่งจะมีขนาดกระดาษมากมาย ไม่ว่าจะเป็นขนาดมาตรฐานชุดA และ ชุดB หรือขนาดพิเศษที่ลูกค้าสั่งตัด ในบทความนี้จะพูดถึงขนาดกระดาษมาตรฐานชุดA ซึ่งเป็นขนาดที่รู้จักกันทั่วไป แต่คุณรู้หรือไม่ว่านอกจากขนาด A4 แล้วยังมี ขนาด A0 – A10 อีกด้วย โดยเรียงจากขนาดใหญ่สุดไปเล็กสุด กล่าวคือเลขยิ่งน้อย ขนาดยิ่งเล็ก การเรียงขนาดกระดาษจะเรียงจากขนาด A0 ไปจนถึง A10 โดยขนาดจะต่างกันครึ่งหนึ่ง เช่น กระดาษขนาด A3 จะใหญ่กว่าขนาด A4 อยู่ 2 เท่าหรือเปรียบเทียบคือ กระดาษ A4 จำนวน 2 แผ่นเท่ากับกระดาษขนาด A3 จำนวน 1 แผ่น สามารถดูขนาดมาตรฐานชุดA ในขนาดนิ้ว เซนติเมตร และมิลลิเมตรได้ตามตารางด้านล่างนี้