งานพิมพ์ลงบนกระดาษอาร์ตกับกระดาษปอนด์ต่างกันยังไง

กระดาษอาร์ต : เนื้อกระดาษจะมีความมันและความแน่น มีผิวเรียบ เหมาะสำหรับงานพิมพ์สี่สีได้ดี พิมพ์งานได้ใกล้เคียงกับสีจริง การซึมของหมึกจะไม่กระจายตัว ภาพที่พิมพ์จะได้ภาพที่คมชัด เมื่อใช้แว่นขยายหรือดูด้วยตาเปล่า การซึมน้ำหรือการเปียกชื้นจะไม่ค่อยทำให้กระดาษหดตัวหรือบวมน้ำ นอกจากนี้กระดาษอาร์ตยังเหมาะสำหรับการเคลือบ ทั้งเคลือบเงา และเคลือบด้าน กระดาษชนิดนี้นิยมนำมาพิมพ์นิตยสาร แผ่นพับ โปสเตอร์ โบรชัวร์ เป็นต้น

กระดาษปอนด์ : เป็นกระดาษเนื้อเรียบสีขาวนิยมใช้พิมพ์งานสีเดียว สังเกตง่าย ๆ คือกระดาษที่ใช้เขียนหรือถ่ายเอกสารทั่วไป การพิมพ์สี่สีบนกระดาษปอนด์จะไม่สวยเท่ากระดาษอาร์ต เนื่องจากการซึมของหมึกจะซึมได้มากกว่ากระดาษอาร์ต ความคมชัดเวลาพิมพ์จะไม่ค่อยชัด เมื่อใช้แว่นขยายหรือมองด้วยตาเปล่า เพราะการซึมซับหมึกสูงมีโอกาสทำให้ภาพที่พิมพ์ออกมาไม่คมชัด จะสู้กระดาษอาร์ตไม่ได้ สีที่ถูกกระดาษปอนด์ซึมซับจะทำให้สีซีดลง ความมันวาวของสีไม่สดใสเท่ากับกระดาษอาร์ต งานที่ใช้กระดาษปอนด์ส่วนใหญ่คือเอกสารสำนักงาน  เหมาะสำหรับพิมพ์เนื้อในสมุดหรือกระดาษหัวจดหมาย แต่คุณภาพงานก็ถือว่าใช้ได้ดีทีเดียว