สติ๊กเกอร์พีวีซีขาวมัน

ชื่องานพิมพ์

งานพิมสติ๊กเกอร์พีวีซีขาวมัน

รายละเอียด

  •  สติ๊กเกอร์พีวีซีขาวมัน ด้านหลังโฟโต้
  • ขนาด 8 x 10 ซม.
  • เคลือบโอพีพีเงา
  • ไดคัทสี่เหลี่ยมมุมมน

เทคนิคการพิมพ์

พิมพ์ 2 สี  ด้วยระบบซิลด์สกรีน