สติกเกอร์ติดกล่องใส่ฟัน

ชื่องานพิมพ์

งานพิมพ์สติกเกอร์ติดกล่องใส่ฟัน

รายละเอียด

  • สติกเกอร์กระดาษขาวด้าน
  • ขนาด 5.5 x 7 ซม.
  • ไดคัทวงรี
  • ปั๊มนูนรูปฟัน
  • ปั๊มทองเคโลโก้

เทคนิคการพิมพ์

พิมพ์ 4 สี  ด้วยระบบออฟเซ็ท